ความเป็นมาของเรา

มูลวัวนมอินทรีย์+Organic

cow-dung-pellets-post-fb

เจ้าแรกของประเทศไทย

ทางบริษัทปุ๋ยดีดีและบริษัทเพิ่มทรัพย์เกษตรภัณฑ์ได้ร่วมกับประทีปฟาร์ม

ได้ร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลวัวนมอัดเม็ดคุณภาพที่ดีที่สุดของประเทศไทยขึ้น เนื่องจากทางประทีปฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีมาตรฐานที่ดีระดับประเทศ ผลิตน้ำนมวัวได้กว่าวันล่ะ 10 ตัน มีจำนวนวัวนมกว่า 1,000 ตัว จึงมีปริมาณของมูลวัวประมาณ 10 ตันต่อวัน เพื่อให้เกษตรกรได้มีปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี ราคาเหมาะสมใช้ในการทำการเกษตรเพื่อการลดต้นทุน ปรับปรุงดินและมีผลผลิตที่ดี

จุดแข็งของปุ๋ยมูลวัวนมอัดเม็ดของเรา คือ มูลโคนมสะอาดปราศจากเมล็ดวัชพืช ไม่มีโซดาไฟ ฉีดพ่นด้วยหมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ EM น้ำนมวัว มูลค้างคาว ฮิวมิคผง และผสมโดโลไมท์เข้าไปเร่งกระบวนการย่อยสลายและเพิ่มธาตุอาหารที่พืชต้องการ หมักเป็นเวลา 2 เดือน แล้วจึงนำมาเข้าเครื่องอัดเม็ด ต่อด้วยการฉีดเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนบรรจุใส่กระสอบขนาด 3 และ 30 กิโลกรัม พร้อมส่งตรงถึงมือเกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน
Scroll to Top